ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Τηλεματικής στα Σχολεία
     Το 6ο Γυμνάσιο Σερρών, μαζί με είκοσι άλλα σχολεία συμμετέχει στο πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ που οργάνωσε και εκτελεί το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
     Με το πρόγραμμα αυτό που φέτος διανύει  το δεύτερο χρόνο της υλοποίησής του, ήρθαμε σε επαφή αρκετές φορές με τα υπόλοιπα σχολεία και επισκεφτήκαμε την αίθουσα Τηλεματικής του ΤΕΙ Πειραιά Τμ. Αυτοματισμού. Τον καταπληκτικό αυτό χώρο, που προσφέρεται για τηλεδιασκέψεις και εκπαίδευση on line τον δημιούργησε ο Καθηγητής κ. Γρηγόρης Ζεμπεκάκης με τους συνεργάτες του, που είναι και υπεύθυνος του έργου ΣΕΠΠΕ. Στο εργαστήριο αυτό, έγινε και η πρώτη τηλεδιάσκεψη των μελών του προγράμματος και Πανεπιστημίων του εξωτερικού που ανήκουν στην EATA.
Αίθουσα τηλεματικής 
ΤΕΙ Πειραιά
Αίθουσα ΔΗΠΕΘΕ Σερρών κατά την
τηλεδιάσκεψη μεταξύ Σχολείου και ΤΕΙ
Αίθουσα τηλεματικής 
6ου Γυμνασίου Σερρών
    Τα δύο εργαστήρια, του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και του σχολείου μας, ήρθαν αρκετές φορές σε επαφή μέσω ISDN, εικονοτηλεφώνων και βιντεοπροβολών γιγαντοοθόνης για την παρουσίαση διαφόρων προγραμμάτων.

Συνεργαζόμενοι Φορείς του έργου :
· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τομέας ΣΕΠΠΕ και Τομέας ΣΕΠ)
· Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
· ΕΑΤΑ (European Association for Telematic Applications)
 
Στόχοι : Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη μέχρι τώρα εκπαιδευτική διαδικασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Τηλεματική, ήδη έχει αρχίσει να αποτελεί ένα βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο και θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο μετάδοσης της γνώσης αλλά και στον τρόπο αποδοχής της από τους μαθητές.
Αναλυτικά οι στόχοι του Προγράμματος είναι :
Η παραγωγή μιας ολοκληρωμένης ενότητας μαθημάτων σχετικής με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΣΕΠ) σε  ηλεκτρονική μορφή
Η διεξαγωγή της αντίστοιχης ενότητας μαθημάτων από απόσταση μέσω διαδικτύου (Internet)
Ο εκσυγχρονισμός του συμβατικού τρόπου διδασκαλίας με την εισαγωγή της εκπαίδευσης από απόσταση ως συμπληρωματική μέθοδο
Η προσαρμογή της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας σε θέματα Τηλεματικής στα δεδομένα του Ελληνικού χώρου και πιο συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Η αξιολόγηση αυτού του επιχειρούμενου εκσυγχρονισμού του συμβατικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων και της ανάλυσης των απαντήσεων
Μελέτη για την επέκταση αυτού του πιλοτικού προγράμματος σε περισσότερα σχολεία και μαθήματα
Η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων (καθηγητές - μαθητές - σύλλογος γονέων και  κηδεμόνων) σχετικά με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος