ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρθρο: Βανδαλισμός στα ...Σχολεία
Αξιάρης Γιώργος
Κ. Βενέτη
Μαθητές Γ4, 6ου Γυμνάσιο Σερρών

Υπεύθ. Καθηγήτρια: Στέλλα Νικήσανλη