Αρθρο: ΔΕΣΟΞΥΒΟΖΟΝΟΥΚΛΕΙΚΟ ΟΞΥ (DNA)
Δέσποινα Παπαδοπούλου
Μαθήτρια Γ' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών


     Οργανική ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ που ανήκει στην κατηγορία των ΝΟΥΚΛΕ'Ι'ΚΩΝ ΟΞΕΩΝ.    Συμβολίζεται διεθνώς ως DNA .
Αποτελεί το συστατικό των χρωμοσωμάτων και των γονιδίων και βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου. Περιέχει κωδικοποιημένες πληροφορίες για τη μεταβίβασή των γενετικών χαρακτηριστικών από τη μία γενιά στην επόμενη, καθώς επίσης για το σχηματισμό μορίων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του οργανισμού.
     Το πολύπλοκο μόριο τοDNA περιέχει 100.000 έως 10.000.000 άτομα . Μοιάζει με διπλό έλικα , που σχηματίζεται από δυο μακριά σπειροειδή νήματα, πλεγμένα το ένα γύρο από το άλλο. Κάθε νήμα (κλώνος) αποτελείται από πολλά μόρια , που λέγονται νουκλεοτίδα. Αυτά είναι η αδενίνη ,η θυμίνη, η κυτοσύνη και η γονανίνη (συμβολίζονται αντίστοιχα με Α,Θ,Κ, καιΓ).

Ομάδα εργαστηρίου Gutmann Research Lab 1999
     Η ένωση των νουκλεοτίδιων του ενός κλώνου με τα νουκλεοτίδια του άλλου δημιουργεί έναν κώδικα γενετικών πληροφοριών .Μπορούμε να καταλάβουμε το πλήθος των συνδυασμών που προκύπτουν από την ένωση των κλώνων, αν σκεφτούμε ότι από τα 24 γράμματα του αλφαβήτου μπορούμε να συνθέσουμε ένα μεγάλο αριθμό λέξεων.
     Το DNA έχει την ιδιότητα να αναπαράγει πιστό αντίγραφο του μορίου του. Ο διπλός έλικας διαιρείται στους στους κλώνους του και κάθε κλώνος αναπαράγει τον αντίστοιχο του. Έτσι δημιουργούνται δυο νέοι διπλοί έλικες όμοιοι με τον αρχικό .
     Σε ορισμένες περιπτώσεις είτε εξαιτίας ενός τυχαίου εξωτερικού παράγοντα είτε από βλάβη των κυττάρων, η σταθερή δομή το DNA διαταράσσεται. Το φαινόμενο αυτό λέγεται ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ. Οι μεταλλάξεις αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας κάποιων κυττάρων και συνήθως είναι θανατηφόροι. Ωστόσο, μερικές φορές οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα:είναι η βάση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ των ειδών.