ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρθρο: Το δικαίωμα ψήφου της γυναίκας
Ολυμπία Τζουμαϊλή

Μαθήτρια Α' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών

     Στις Δημοτικές εκλογές  του  1934 μπόρεσαν για πρώτη φορά στην ιστορία  να  ψηφίσουν  οι Ελληνίδες, ήταν όμως τόσο μεγάλοι οι περιορισμοί που  τελικά ψήφισαν μόλις 4.000 γυναίκες. Το Μάρτιο του 1949 το όριο ηλικίας για να μπορούν να ψηφίσουν οι γυναίκες πέφτει από τα 30 στα 25 έτη, ενώ το Σεπτέμβρη του ίδιου έτους απλουστεύονται οι διαδικασίες εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους αφού παρατηρείται <<γυναικεία απροθυμία εγγραφών>>.
     Το δικαίωμα της γυναικείας ψήφου στην Ελλάδα εντάσσεται στο Σύνταγμα του 1952 και ορίζεται η σύνταξη ειδικού νόμου. Γι'αυτό οι γυναίκες δεν ψηφίζουν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1952 αφού ο σχετικός  νόμος  υπογράφεται την 1/1/1953. Ετσι και μετά το θάνατο του βουλευτή  Μπανονικα το Δεκέμβριο, γίνονται αναπληρωματικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη, όπου όχι μόνο ψηφίζουν γυναίκες αλλά εκλέγεται η πρώτη βουλευτής Ελένη Σκούρα.
     Σε παγκόσμιο επίπεδο, ψήφος γυναικών καταγράφεται το 1890 στην πολιτεία Ουαιόμινγκ των ΗΠΑ, το 1893 στη Νέα Ζηλανδία. Στις άλλες χώρες μέχρι το 1920. Πρώτη η Φιλανδία που επιτρέπει το ψήφισμα στις γυναίκες το 1906.Υστερα η Βρετανία το 1918, η Γερμανία το 1919, οι ΗΠΑ το 1920 η Ισπανία το 1931, η Γαλλία το 1946 και η Ελβετία  σε Ομοσπονδιακό επίπεδο το 1971.