Ρύπανση ατμόσφαιρας
      Από μετρήσεις που έγιναν το 1996 και το 1997, προκύπτει ότι σημειώνονται σημαντικές υπερβάσεις στο διοξείδιο του θείου, το οποίο προέρχεται από την καύση μαζούτ. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι φαίνεται πως αδιαφορούν, καθώς οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι, τόσο στα καύσιμα όσο και στη συντήρηση των καυστήρων.
Διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Ηπιων Μορφών Ενέργειας στο 22% των κτισμάτων γίνεται χρήση μαζούτ σε τέτοιο βαθμό, που ξεπερνά το 1/3 της συνολικής κατανάλωσης Πετρελαίου.
       Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα χρήσης μαζούτ είναι έντονο, καθώς επιβαρύ-νει σοβαρά την ατμόσφαιρα, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης. Στις περισσότερες οικοδομές εντοπίστηκαν προβληματικά λεβητοστάσια χαμηλού βαθμού απόδοσης, τα οποία εκπέμπουν ρύπους. Δεν είναι τυχαίο ότι το 70% των κτιρίων της αστικής περιοχής κατασκευάστηκαν πριν από το 1980 και διαθέτουν παλαιούς καυστήρες και λέβητες.
     Ο πρόεδρος του Σωματίου Καυσίμων Βορείου Ελλάδος, που γνωρίζει το πρόβλημα σημειώνει ότι η χρήση μαζούτ, το οποίο προτιμάται για οικονομικούς λόγους, δημιουργεί πρόβλημα ρύπανσης. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι πολίτες που χρησιμοποιούν παράνομα μαζούτ, ενώ στη διεύθυνση της Πολεοδομίας δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Δυστυχώς, το πρόβλημα επιδεινώνεται και εξαιτίας της κακής χρήσης των λεβήτων που δεν συντηρούνται.
        Το αποτελέσματα αυτά κρίθηκαν σημαντικά για την εκτίμηση της κατάστασης, ωστόσο, φαίνεται πως δεν έχουν γίνει αρκετά βήματα για τη βελτίωσή της.