ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 Άρθρο 1:  Το Περιβάλλον
Αντώνης Σταματιάδης
Μαθητής  Α τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών
Υπεύθ. καθηγητής: Βαγγέλης Γκιμπερίτης
     Περιβάλλον είναι ο χώρος μέσα στον οποίο βρίσκονται νεκροί και ζωντανοί οργανισμοί και ανταλλάσσουν σταθερά μ’αυτό ύλη και ενέργεια , με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ζήσουν έξω από αυτό.
     Κάθε ζωντανός οργανισμός είναι αποτέλεσμα της επίδρασης δύο κυρίως παραγόντων: α) της κληρονομικότητας και β) της επίδρασης του περιβάλλοντος.
     Ο οργανισμός αντιδρά απλά σ’αυτή την επίδραση με αποτέλεσμα την καλύτερη προσαρμογή του σ’αυτό.    Διακρίνουμε τρία είδη περιβάλλοντος :1)το εξωτερικό 2)το εσωτερικό 3)το κοιλλωματικό περιβάλλον.
Το περιβάλλον μας προσφέρει πολλά αγαθά που ο άνθρωπος τα εκμεταλλεύεται με βάναυσο τρόπο π.χ. κάθε χρόνο στα δάση του Αμαζονίου κόβονται περίπου 3.000.000 δένδρα και αυτό επιφέρει μεγάλες καταστροφές.
Ο άνθρωπος όμως έχει καταφέρει να μην διαταράξει ένα περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον.
     Φυσικό περιβάλλον είναι ο χώρος (μια μικρή ή μεγάλη περιοχή της γης) που μαζί με τα ζώα και τα φυτά που ζουν εκεί αποτελούν ένα σύνολο , το οποίο ο άνθρωπος δεν έχει διαταράξει . Από ένα τέτοιο φυσικό περιβάλλον μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο διάφορα αγαθά χωρίς αυτό να διαταραχθεί πολύ.
     Η ρύπανση και η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν όλους μας.
     Η ρύπανση του περιβάλλοντος γίνεται με το να πετάμε ότι θεωρούμε άχρηστο στο χώρο που μας περιβάλλει. Τα αποτελέσματά της είναι αισθητά και μπορούν να επιφέρουν και μόλυνση.
     Η μόλυνση του περιβάλλοντος γίνεται με ορισμένους μικροοργανισμούς που προκαλούν αρρώστιες και που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι , αλλά τα αποτελέσματα γίνονται αισθητά όλο και συχνότερα.
     Η μεγάλη κατανάλωση εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων και τα απορρίμματα των βιομηχανιών έχουν συμβάλει στη ρύπανση και στη μόλυνση του περιβάλλοντος.