ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ

Αρθρο 1: Διαμάντια
Ευμορφία Μπουτσιούκα

Μαθήτρια Α' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών

      Ορυκτό που αποτελεί αλλοτροπική μορφή του άνθρακα. Οι κρύσταλοί του ανήκουν στο κυβικό σύστημα.  Οταν είναι καθαρό είναι άχρωμο, τυχαίες όμως ξένες προσμίξεις του δίνουν έντονες ή ελαφρές αποχρώσεις  με αποτέλεσμα να ελαττώνεται ή να αυξάνεται η τιμή του σαν πολύτιμου λίθου.
     Σχηματίστηκε από  τις ανθρακούχες ουσίες του μάγματος, όταν υπέστησαν πολύ ισχυρές πιέσεις κάτω από την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών. Η Νότια Αφρική έχει τα περισσότερα κοιτάσματα διαμαντιών.
     Τελευταία κατασκευάστηκαν και τεχνητά διαμάντια, αλλά είναι μικρών διαστάσεων. Οι δύο σημαντικές ιδιότητές του, στις οποίες οφείλεται και η χρησιμότητά του, είναι η λαμπρότητά και η σκληρότητά του.
    Χρησιμοποιείται σαν πολύτιμος λίθος. Αυτό οφείλεται στον υψηλό δείκτη διαθλάσεως που του προσδίνει μία χαρακτηριστική στιλπνότητα και στη μεγάλη ικανότητα διασκεδασμού του φωτός, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται και η ποιότητά του. Κόβεται συνήθως σε σχήμα (τύπο)μπριγιάν και ροζέτας.
     Το μπριγιάν σχηματίζεται από την ένωσή στη βάση του δύο κόλουρων πυραμίδων. Η πάνω πυραμίδα λέγεται ουρανός και η κάτω στέμμα. Η πάνω έδρα του στέμματος κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο και τον βαθμό της επεξεργασίας. Αν έχουμε  μία πυραμίδα και της λείπει η πάνω τράπεζα, ο τύπος λέγεται ροζέτα. Ο τύπος μπριγιάν έχει τη μεγαλύτερη τιμή  σαν πολύτιμος λίθος, γιατί το φως που πέφτει στο διαμάντι βγαίνει από την ίδια πλευρά που πέφτει.
     Για να πετύχουμε όμως την κατάλληλη αυτή τομή θα πρέπει να θυσιάσουμε αρκετό ακατέργαστο υλικό. Η ροζέτα έχει  μικρότερη χρηματική αξία, αλλά προτιμάται, γιατί γίνεται οικονομία σε ακατέργαστο υλικό προκειμένου να πετύχουμε τον τύπο της. Εκτός από τους τύπους μπριγιάν και ροζέτα, υπάρχουν και άλλοι τύποι με μικρότερη αξία.  Το τετράγωνο του βάρους ενός πολύτιμου λίθου χρησιμοποιείται σαν βάση για τον καθαρισμό της τιμής του. Αυτό εκφράζεται σε μερικά καράτια.
     Τα τελείως άχρωμα διαμάντια και όσα έχουν έντονο χρωματισμό  κοστίζουν πάρα πολύ. Μία από τις κύριες ιδιότητες του διαμαντιού είναι η σκληρότητα. Συγκεκριμένα με τα άλλα υπάρχοντα ορυκτά έχει πιο μεγάλη θέση από άποψης σκληρότητας. Χάρη στην ιδιότητά του αυτή βρίσκει πάρα πολλές εφαρμογές στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία.
     Τα τεχνητά διαμάντια χρησιμοποιούνται σήμερα  σαν κεφαλές στα πικάπ.