ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρθρο: Πτυχία και αγορά εργασίας
Κατερίνα Σερραίου

Μαθήτρια Β' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών


      Πρόσφατες έρευνες εκπαιδευτικών έφεραν στο φως συγκλονιστικά αποταλέσματα σχετικά με την αγορά εργασίας των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ.
     Σύμφωνα λοιπόν μ’αυτές τις έρευνες το 40% των απόφοιτων οικονομικών σχολών, το 50% των απόφοιτων λειτουργών και το 60% των βιολόγων είναι άνεργοι, υποαπασχολούμενοι και ετεροαπασχολούμενοι. Ενώ το ποσοστό ενεργείας των κλάδων των μηχανικών (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, τοπογράφοι) φτάνει το 33%. Επίσης επικρατεί η άποψη ότι δεν επικρατεί καμία αξιοκρατία στις προσλήψεις των πτυχιούχων ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα.
     Σημαντικό θεωρείτε στον δημόσιο τομέα το πολιτικό μέσο τόσο για την πρόσληψη όσο και για την επαγγελματικά εξέλιξη των πτυχιούχων.
      Αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα οι προσλήψεις επηρεάζονται σημαντικά τόσο από τις γνωριμίες όσο και από τις διαπροσωπικές σχέσεις.
     Παράλληλα από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι η δαπάνη είναι σημαντική τόσο για την ελληνική οικογένεια όσο και για το ελληνικό δημόσιο. Υπολογίζεται ότι κάθε έτος σπουδών κοστίζει περίπου 2000000 δρχ. στην οικογένεια και 1000000 δρχ. στο κράτος, ποσά που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα.
     Αξίζει λοιπόν αυτή η προσπάθεια η οποία είναι τόσο πολυδάπανη  και τόσο αβέβαιη για την επαγγελματική αποκατάσταση του φοιτητή; Η απάντηση είναι δύσκολη και καθόλου μονοδιάστατη.
     Η τριτοβάθμια εκπαίδευση διευρύνει τόσο τις επιστημονικές όσο και τις προσωπικές, κοινωνικές, πολιτισμικές αλλά ακόμα και πολιτικές πλευρές της προσωπικότητας του φοιτητή.
     Το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης μπορεί να επιλυθεί με ζήλο,υπομονή, επιμονή αλλά και με επαγγελματική και επιστημονική εξειδίκευση.
     Πέρα απ’όλα αυτά όμως είναι πλέον προφανώς ότι το πτυχίο από μόνο του δεν προσφέρει  ούτε οικονομική ούτε κοινωνική αποκατάσταση και επομένως στόχο και ευσεβή πόθο κάθε οικογένειας για τα παιδιά της.