Αφιέρωμα στο internet site του Σχολείου μας απο την εφημερίδα
"Αδέμευτος Τύπος" της Κυριακής 2-11-97
Δημοσιογράφος: Στελλίνα Μαργαριτίδου