ΡΕΠΟΡΤΑΖ


Αρθρο 1: Το άλογο
Χρύσα Νικολάου
Μαθήτρια Β' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών


     Το άλογο λέγεται αλλιώς και ίππος που επιστημονικά σημαίνει ήρεμος. Το άλογο, που είναι πολύ διαδεδομένο είναι θηλαστικό Περιττοδάχτυλο της υπόταξης των Ιππομόρφων, της οικογένειας των Ιππιδών.
     Το θηλυκό καλείται φοράδα ή φορβάς. Το σώμα του με πολύ αρμονικές αναλογίες, καλύπτεται από τρίχωμα κοντό, λείο, ποικίλου χρώματος. Το κεφάλι του είναι μα-κρουλό, με αυτιά μέσου μεγέθους, μυτερά ή στρογγυλοπά, πολύ, ευκίνητα, που η θέση τους φανερώνει την διάθεση του αλόγου. Τεντωμένα και προτεταμένα εκφράζουν φόβο, ανασηκωμένα ανησυχία και κατεβασμένα ηρεμία. Ο τράχηλος του είναι μα-κρύς, πεπλατυσμένος στα πλάγια και έχει πυκνή χαίτη.
     Τα άλογα είναι ικανά για αναπαραγωγή σε ηλικία 2 ή 3 ετών. Η περίοδος της κύησης διαρκεί από 331 ως 365 μέρες. Τα νεογέννητα (1 ή 2) θηλάζουν για πέντε περίπου μή-νες το μητρικό γάλα, που είναι θρεπτικό όσο και το γυναικείο, γι’ αυτό προσφέρεται και στον άνθρωπο.
     Το κατοικίδιο άλογο κατάγεται από το άγριο άλογο από το οποίο, είχαν επιζήσει δύο υποειδή : το ένα, ζούσε, ως το 1760 στη Ρωσία, κατά μήκος του ποταμού Δον, και ήταν γνωστό με το όνομα ταρπάν, ενώ το άλλο, το άλογο Πρζεβάλσκι, που ανακαλύφθηκε γύρω στα 1870, εξακολουθεί να ζει στις στέπες του Κομπντό μεταξύ Σιβηρίας και δυ-τικής Κίνας. Το άλογο αυτό έχει τράχηλο κοντό, κεφάλι χοντρό, χαίτη ανορθωμένη, τρίχωμα κιτρινόξανθο.
     Ολα τα άλλα άλογα που ζουν σήμερα στον κόσμο είναι κατοικίδια που ξαναγύρισαν στην άγρια κατάσταση. Το βάρος, το ανάστημα και το χρώμα του τριχώματος θεω-ρούνται δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
Ωστόσο η κοινότερη κατάταξη των αλόγων είναι αυτή που γίνεται με βάση τη χρήση τους. Ετσι τα άλογα διακρίνονται σε άλογα έλξης, άλογα ιπποδρομιών, άλογα ιππασίας κ.τ.λ. Από τα άλογα ιππασίας και ιπποδρομιών την πιο εκλεκτή φυλή, ακόμα και πιο αισθητική άποψη, την αντιπροσωπεύει το αραβικό άλογο από το οποίο προέρχο-νται το τούρκικο άλογο, το συριακό άλογο και με διασταυρώσεις μεταξύ τους το αγ-γλικό καθαρόαιμο και το αγγλοαραβικό καθαρόαιμο. Το αραβικό άλογο κατάγεται από τα υψίπεδα της κεντρικής Ασίας. Το βερβερικό άλογο κατάγεται από την κεντρική Ασία και εκτρέφεται στην βόρια Αφρική. Οπως και το αραβικό, το βερβερικό άλογο είναι άριστο άλογο ιππασίας, ταχύ και με μεγάλη αντοχή. Το άλογο της Καμαργκ ζει στην περιοχή του δέλτα του Ροδανού και κατάγεται από άλογο που ζούσαν κοντά στους πρωτόγονους ανθρώπους.
     Είναι ζώο δυνατό και ευκίνητο. Με επιλογές και  διασταυρώσεις αραβικών, αγγλικών, και άλλων αλόγων έχουνε επιτευχθεί εκλεκτά ημικαθαρόαιμα άλογα, ταχύτατα και με ωραίες  γραμμές, όπως το άλογο των πυρινέων .
     Τα άλογα έλξης έχουν πολύ ανεπτυγμένους μυς, κοντά πόδια και ισχυρές αρθρώσεις.
WindyRidgeΓια τα ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηρίστηκα τους αξίζει να αναφερθούν και τα άλογα νάνοι ή  πόνεϊ. Το ύψος τους στο ακρώμιο ποικίλει ανάλογα με την φυλή από 1.30 ως 0.80 μέτρα. Είναι ζώο δυνατά, με μεγάλη αντοχή, με χαίτη πυκνή, ουρά παχιά και τρί-χωμα πυκνό. Ζουν στις στέπες της Μογγολίας  και της Μαντζουρίας, αλλά και στην Κορσική, στην Βρετάνη, στην Ισλανδία και στα νησιά Σέτλαντ, στα βόρεια τις Σκοτί-ας.
     Στην Ελλάδα άλογα της φυλής αυτής υπάρχουν στην Σκύρο. Εχουν ύψος 1.10-1.15 μέ-τρα και ζουν σε ημιάγρια κατάσταση.
     Ο άνθρωπος εξημέρωσε πολύ νωρίς το άλογο που εξακολούθησε να έχει μεγάλη σημασία ως κινητήρια δύναμη για αιώνες, ως την στιγμή που εμφανίζεται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα σήμανε μάλιστα το θρίαμβο του αλόγου, όταν αυτό χρησιμοποιήθηκε ακόμα και στην έλξη ταχυδρομικών αμαξών και τροχιοδρόμων. Οταν η εποχή που όλες οι χερσαίες μεταφορές προσώπων και εμπο-ρευμάτων βασίζονταν στο άλογο και ένα πυκνό δίκτυο ταχυδρομικών αμαξών συνέδεε τα αστικά κέντρα σε όλα τα μέρη του κόσμου.
     Η πρόοδος της μηχανοποίησης στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες περιόρισε ση-μαντικά τον ρόλο του στον τομέα της γεωργίας και των μεταφορών εξακολουθεί ω-στόσο να είναι αναντικατάστατο σε ορισμένες περιοχές όπου δύσκολα φτάνει το αυ-τοκίνητο ή εκεί όπου τα μηχανικά μέσα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.


 Αρθρο 2: Στρουθοκάμηλος
Λούλος Αγγελος
Μαθήτρια Α' Γυμνασίου


     <Ναπροσφέρετε νέες και ασηνίθιστες γεύσεις στην κατανάλωση >είναι μια από τις αρχές της σύχρονης αγοράς κι αυτό φαίνεται πως υπήρξε το κίνιτρο για πολλές επενδύσεις.
 

     Μια από αυτές είναι και η εκτροφή Στρουθοκαμήλου στην Ελλάδα,που φαίνετε και ιδιαίτερα προσοδοφόρα αφού δεν<πετιέται τίποτα >, κατά πως λένε οι επιχειρματίες [το πανάκριβο κρέας της αγοράζεται για εκλεκτά τραπέζια, το δέρμα της γίνεται <είδη ιματισμού>, τα κόκαλα ζοωτροφές!
     Ετσι χάρη στο <πολυμήχανο> του ανθρώπου, το ωραίο, μεγαλόπρεπο πουλί της αφρικανικης ηπείρου άφησε τους φυσικούς του χώρους και μετανάστευσε σε διάφορα ευρωπαικά -πρόσφατα και ελληνικά - γιατί του Ελληνα καταναλωτή κάτι του’ λειπε στη ζωή του και τελικά το ανακάλυψε:
<πως θα ζήσω εγώ, λέει, χωρίς στρουθοκάμηλο, γίνεται;>Αρθρο 3: Αμπελάκια Λάρισας ( η ιστορία του χωριού)
Ξύτσας Φίλιππος
Μαθητής Α' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών


     Η ιστορία των Αμπελακίων, μοιάζει σαν παραμύθι. Οργανώνονται και δραστηριοποιούνται τον 18ο  αιώνα, με κύρια απασχόληση την βιοτεχνία και βαφή κόκκινων νημάτων. Η βιοτεχνία ανθεί και το εμπόρευμα προωθείται, πρώτον στη Βιέννη και γενικότερα στην Ευρώπη.
     Πότε κτίστηκαν, τα ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν υπάρχουν αξιόλογες πηγές. Πάντα - κατά την παράδοση -λέγεται-  ότι οι κάτοικοι μετακινήθηκαν από τα πεδινά και κυρίως από τον κάμπο του Λυκοστομίου (μεταξύ Γόνων και Τεμπών) για να αποφύγουν, τις καταπιέσεις, ταπεινώσεις και εξευτελισμούς των Τούρκων, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπο-λης, και συγκεκριμένα στη σημερινή θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ.

Το καφενείο στον πλάτανο
     Το παλιοχώρι ήταν φημισμένο για τις λυγερές και ροδοκόκκινες κοπέλες, ωσάν τις Ρωσίδες Γεωργιανές. Αναγκάσθηκαν όμως αργότερα, να μετακινηθούν, γιατί η περιοχή είχε  πολλά φίδια και  να εγκατασταθούν, στη σημερινή δασώδη τοποθεσία. Νεότεροι ιστορικοί λένε, πως τα Αμπελάκια ήταν συνοικισμός του Μεγάλου Βυζαντινού Μοναστιριού «Αγιος Δημήτρι-ος» Στόμιο που σώζεται ως σήμερα και λειτουργεί, σε δασώδη περιοχή, πάνω από το στόμιο και ατενίζει τη γαλάζια θάλασσα του Θερμαϊκού. Αλλοι υποστηρίζουν, ότι η ονομασία είναι παραφθορά της λέξεις ΑΜΦΙΛΑΚΙΑ, δηλ. χωριό κτισμένο ανάμεσα σε τέσσερις (4) λάκκους. Το πιθανότερο όμως είναι ότι πήρε την ονομασία του από τα πολλά αμπέλια που καλλιεργού-σαν και ευδοκιμούσαν ως το 1940, όποτε, η κατοχή και η φυλλοξήρα συνέβαλαν να καταστραφούν σχεδόν τελείως τα αμπέλια.
     Σήμερα υπάρχουν ελάχιστα στρέμματα που καλλιεργούνται και παράγουν το φημισμένο Αμπελακιώτικο μαύρο η ροζέ κρασί, ή ρετσίνα, βουνίσια, εύγεστη, χωνευτική.
Φτάνοντας στην είσοδο του χωριού, δεξιά μας, προβάλλει περήφανα και μας καλωσορίζει ένα σύγχρονο παραδοσιακό κτίριο, απομίμηση των Σβαρτς που ανηργέθηκε με δαπάνη της ΚΥΔΕΠ, η οποία ευγενώς προσφερθείσα παραχώρησε και δώρισε το κτίριο στον Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Αμπελακίων.
     Στο κτίριο αυτό γίνονται σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, από διάφορες υπηρεσίες που έχουν σχέση με το Συνεταιριστικό κίνημα, καθώς και συνελεύσεις του Τοπικού Συνεταιρισμού. Τα δε υπόγεια είναι αποθετικοί χώροι. επίσης λειτουργεί γεφυροπλάστιγγα για τις ανάγκες ζύγισης των αγροτικών προϊόντων.
     Αριστερά μας μέσα σε βελανιδιές και κυπαρίσσια διακρίνουμε το παρεκκλήσι, Αγιος Κηρύκος.
Βαδίζοντας λίγα μέτρα αντικρίζουμε, σαν φρουρούς εισόδου, δυο πανύψηλα πλατάνια και μία μικρή πλατεία, λιθόστρωτη που τελευταία μάλιστα διαμορφώθηκε κατάλληλα για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες χώρου των μεγάλων τουριστικών λεωφορείων, γιατί οι δρόμοι στο χωριό είναι στενοί και τα πούλμαν διατρέχουν κίνδυνο ζημίας.
     Αριστερά και κάτω από την πλατεία, τρέχουν πηγαίο κρύο, δροσερό, νερό, δυο βρύσες, της ΜΠΟΤΣΑΝΗΣ, όπως λέγονται και μας περιμένουν ανυπόμονα να δροσίσουν το λαρύγγι μας, τη δίψα μας. Πάνω από τις βρύσες και του κεντρικού δρόμου, προβάλει ένα άλλο νεόκτιστο, σύγχρονο, παραδοσιακό αρχοντικό, ιδιοκτησίας του ΘΑΝΑΣΗ Π. ΤΕΖΕ. Βέρος Αμπελακιώτης, διαμένει στη Λάρισα, γίνετε συνεχιστής της Ιστορίας μας.
     Φαντάζει επιβλητικά το όλο στυλ, με βυτρώ παράθυρα, ο ρυθμός, το κιόσκι και τα πάμπολλα λουλούδια της αυλής, που συμπληρώνουν το άλλοτε ποτέ μεγαλείο και αρχοντιά, των Αμπελακιώτικων  παραδοσιακών αρχοντικών σπιτιών. Επενεταία η συμβουλή του.
     Ανηφορίζοντας και περπατώντας συντροφιά στα παλιά γραφικά καλντερίμια (λιθόστρωτα), η ομορφιά σε προσελκύει, σε σκλαβώνει και η ιστορία του σε κατακτά: Γιατί είναι ιστορία ενός πολιτισμού που έζησε για λίγο, άφησε τη σφραγίδα για να δείξει πόσο μεγάλα και υπέροχα είναι τα αγαθά της Συνεργασίας, της ομοψυχίας και της  αλληλεγγύης, σε αντίθεση με τη διχόνοια.
     Περιπλανιέσαι ανάμεσα στα λείψανα μιας περασμένη καλή εποχή, αναπολώντας από κοντά την ιστορία τους.
     Βαδίζοντας και σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων και δεξιά μας, αντικρίζουμε το πελώριο κτίριο, τον κολοσσό ενός μεγαθηρίου για τα Αμπελακια, το τριώροφο Αρχοντικό Γ.ΣΒΑΡΤΣ . Αυτό είναι η βιτρίνα, που προβάλλονται ιστορικά τα Αμπελάκια.
     Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας που «τα έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά» κατά τον εθνικό μας ποιητή Διονύση Σολωμό, από το 1700 και μετά ήταν μια φημισμένη κωμόπολη, γνωστή για τη βιοτεχνία στο εμπόριο, της βαφής κόκκινων νημάτων κυρίως. Είχαν ένα μονο-πώλιο, θα λέγαμε, μια αποκλειστικότητα στο κόκκινο χρώμα.
     ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
     Ενα πελώριο τριώροφο πενταγωνικό ασυνήθιστο κτίριο φαντάζει από μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά και δείχνουμε τον απαιτούμενο σεβασμό, στο χώρο που οργανώθηκε και δραστηριοποιήθηκε η συνεταιριστική ιδέα, με τα λαμπρά και εκπληκτικά αποτελέσματα και δραστηριότητες σε όλους τους τομείς και μάλιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες και αντιξοότητες, της εποχής εκείνης, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.


Αρθρο 4: Εφηβία
Πηνελόπη Παρούση
Μαθήτρια Β' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών


     Ετσι ονομάζεται η περίοδος της ζωής ανάμεσα στα 13 και στα 18 χρόνια περίπου. Είναι η ηλικία που τα αγόρια ή τα κορίτσια εξελίσσονται σε άντρες ή σε γυναίκες αντίστοιχα . Την περίοδο αυτή οι έφηβοι παθαίνουν ορμονικές αλλαγές που συχνά τους δημιουργούν συναισθηματικά προβλήματα όπως η προσαρμογή του στις σωματικές αλλαγές ή η προσαρμογή στην κοινωνία .
     Ετσι η εφηβεία αποτελεί περίοδο προβληματισμού, φόβου, αγωνίας, επιπολαιότητας, μελαγχολίας εν-θουσιασμού η υποτροπής συνχρόνως. Βέβαια χρειάζεται η βοήθεια των γονέων ώστε με τις σω-στές κατευθύνσεις που θα δώσουν στο παιδί τους, να το απαλλάξουν από πολλά συναισθηματικά προβλήματα και να του δώσουν τα εφόδια να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον καινούργιο του εαυτό του και την καινούργια του θέση μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
     Η ήβη είναι μια περίοδος της ζωής κατά την οποία αγόρια  ή κορίτσια φτάνουν στην σεξουαλική ωριμότητα. Το σεξ εδώ επηρεάζει ή επιδρά πάνω στον χαρακτήρα του εφήβου ή  δημιουργεί έτσι προβλήματα.
     Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την  ανάπτυξη  ή την τελειοποίηση των γενετικών οργά-νων. Το σώμα του εφήβου αγοριού ή κοριτσιού  παίρνει την οριστική σχεδόν  διάπλαση ή αποκτά όλα τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν άντρα ή μια γυναίκα . Συνήθως στα κορίτσια η ήβη εμφανίζεται 1 έως 2 χρόνια νωρίτερα απ'οτι στα αγόρια . Οι σωματικές διαστάσεις παίρνουν την οριστική τους μορφή σε ηλικία που ποικίλει. Οι γενετικοί αδένες με τις ειδικές ορμόνες τους προκαλούν πραγματική αναστάτωση στον εφηβικό οργανισμό. Οι σεξουαλικές διαστροφές έχουν την αρχή τους σ'αυτή την περίοδο της ζωής γι'αυτό πρέπει οι γονείς να ενδιαφέρονται για τα ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών τους και να τα βοηθούν ώστε να βρίσκουν το σωστό δρόμο της ενηλικίωσης.
     Με την εφηβίωση αρχίζει η εμφάνιση και των δευτερεύοντων χαρακτηριστικών  αυξάνονται το υψος και το βάρος του σώματος στο κορίτσι μεγαλώνει το στήθος στο αγόρι διαμορφώνεται το μήλο του Αδάμ και η φωνή γίνεται βαθιά εμφανίζεται τριχοφυΐα στα γεννητικά όργανα  καθώς και στις μασχάλες .
     Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το παιδί αρνείται τώρα την απόλυτη κυριαρχία των γονιών ή προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί αμφισβητεί τις αρχές τους κριτικάρει. Τώρα ασχολείται με τον εαυτό του με την εμφάνιση του ή αρχίζει να ενδιαφέρεται για το άλλο φύλο. Ιδίως στο σπίτι καυγαδίζει με τους δικούς του στην κυριολεξία <<τρώγεται με τα ρούχα του. Απομονώνεται βα-ριέται , εκνευρίζεται , απογοητεύεται εύκολα φτάνει μέχρι να σκέφτεται ν 'αυτοκτονήσει.
     Γύρω τώρα στα 15-16 χρόνια καθησυχάζει η κρίση, αρχίζει η φάση της ενηλικίωσης. Ρομαντισμός, πνευματικές καλλιτεχνικές αισθητικές ή ηθικές αναζητήσεις, ιδεολογικοί, κοινωνιολογικοί, επαγγελματικοί, προβληματισμοί χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο.
     Τώρα εμφανίζεται ο έρωτας που υπάρχει έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο κίνητρο .
     Η εφηβεία και τα χρόνια που την ακολουθούν είναι μια περίοδος γεμάτη προβλήματα κυρίως για τον ίδιο του νέο.


Αρθρο 5:  ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Ομάδα εργασίας Γ' τάξης Γυμνασίου


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
     Ο δρόμος αυτός μπορεί να σε οδηγήσει, χωρίς γενικές εξετάσεις, στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ. Αν δεν επιθυμείς, όταν τελειώσεις του το Λύκειο, να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε ΑΕΙ η ΤΕΙ, μπορείς να βρεις δουλειά , εξασκώντας κάποιο επάγγελμα της επιλογής σου ή μπορείς να ολοκληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις . Αν πάλι , κάποια στιγμή αργότερα , αλλάξεις γνώμη ,άσχετα από την ηλικία σου , έχεις την δυνατότητα χωρίς εξετάσεις , να κάνεις σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .
     Μπορείς ακόμα , να παρακολουθήσεις , μέσα σε ΑΕΙ Η ΤΕΙ , ένα Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής που σου δίνει πτυχίο ισότιμο με τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . Υπάρχει τέλος η δυνατότητα να σπουδάσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο , που στηρίζεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σου παρέχει πτυχίο ισότιμο με το πτυχίο των 'παραδοσιακών' Πανεπιστημίων .

Οδρόμος του
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΤΕΕ)
     Σου παρέχει σύγχρονη και ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και σε συνδέει άμεσα με τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας .
     Μπορείς αν επιθυμείς :
α) Να τελειώσεις το α' κύκλο σπουδών των ΤΕΕ που διαρκεί δύο χρόνια και παίρνοντας πτυχίο επιπέδου 2 και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , να ενταχθείς στην αγορά εργασίας εξασκώντας το επάγγελμα της ειδικότητάς σου .
β) Εχοντας πάρει πτυχίο επιπέδου 2 του ΤΕΕ ,αν για οποιοδήποτε λόγο θελήσεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου στο Ενιαίο Λύκειο μπορείς να γραφτείς στην Β ΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και , αφού πάρεις το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου , να προχωρήσεις χωρίς γενικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .
γ ) Αν θελήσεις , μετά το πτυχίο επιπέδου 2 του ΤΕΕ , μπορείς να συνεχίσεις άλλον ένα χρόνο τον β' κύκλο σπουδών στο ΤΕΕ και να αποκτήσεις πτυχίο επιπέδου 3 και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .
δ ) Με το πτυχίο επιπέδου 3 του ΤΕΕ , μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα της ειδικότητάς σου , μπορείς να γραφτείς σε μεταδευτεροβάθμιο ΙΕΚ της αντίστοιχης ειδικότητας ή , ακόμα , να εισαχθείς στα ΤΕΙ , σε τμήμα αντίστοιχης ειδικότητας , εφόσον έχεις επαγγελματική εμπειρία , κατόπιν εξετάσεων που ορίζουν τα ΤΕΙ .

ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ
     Τρόπος γραπτής εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων. Τα θέματα των γραπτών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίστηκε ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις .

Διαδικασία εξετάσεων Β' και Γ' Λυκείου
     Τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή  Εξετάσεων και αποστέλλονται στα Λύκεια μετά την είσοδο των μαθητών στις αίθουσες εξετάσεων .
     Τα θέματα των εξετάσεων δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφα και οι απαντήσεις τους σημειώνονται σε ειδικό τετράδιο ή φύλλο απαντήσεων , ( εκτός αν δίνεται άλλη ειδική οδηγία ) , στο οποίο προβλέπεται ειδικός χώρος για την αναγραφή των ατομικών στοιχείων του κάθε μαθητή , καθώς και ειδικός χώρος αναγραφής της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογιτή , σε περίπτωση που το γραπτό παραπέμπεται σε αναβαθμολόγηση .
     Οι εξετάσεις διενεργούνται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας των Λυκείων ενώπιον δύο (2) επιτηρητών- καθηγητών διαφορετικής και μη συγγενούς ειδικότητας από εκείνης του εξεταζόμενου κάθε φορά μαθήματος . Και οι δύο επιτηρητές είναι υποχρεωτικά καθηγητές άλλου σχολείου .
Στα ιδιωτικά Λύκεια και οι δύο επιτηρητές είναι υποχρεωτικά καθηγητές του δημοσίου .

Γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.)
     Αυτός προκύπτει ,σε όλες τις τάξεις του Λυκείου , από το Μ.Ο. γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου . Ο μέσος όρος επίδοσης στα μαθήματα ξένων γλωσσών δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του γενικού μέσου όρου (Γ. Μ . Ο) των τάξεων Β ΄ και Γ ΄ Λυκείου ως την οριστική ρύθμιση και ομοιόμορφη εφαρμογή της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε όλα τα Λύκεια .

Βαθμός απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου
Για την εξαγωγή του βαθμού του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ο Γενικός Μέσος όρος ( Γ. Μ .Ο.) ΤΗΣ Β' τάξης πολλαπλασιάζεται επί τρία (3) και ο ( Γ. Μ. Ο.) της Γ ΄ τάξης πολλαπλασιάζεται επί 7 . Τα δύο γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται δια δέκα (10) δηλαδή κατά τον τύπο : (3Χβ+7Χγ)\ 10 και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
     Νέος τρόπος αξιολόγησης
     Δεν βαθμολογείται η στείρα απομνημόνευση . Άλλωστε η παπαγαλία Δε χρησιμεύει σε τίποτε . Ο μαθητής με κρίση θα κερδίζει το παιχνίδι της γνώσης . Η επίδοσή του και κατά συνέπεια η επιτυχία ή αποτυχία του Δε θα εξαρτώνται από τυχαίους παράγοντες . Θα βαθμολογείται η δουλειά του , η παρουσία του , η συμμετοχή του σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους .
Δυνατότητα Βελτίωσης Βαθμολογίας
     Οι μαθητές θα μπορούν , εφόσον επιθυμούν , να βελτιώνουν το συνολικό βαθμό επίδοσής τους σε κάθε μάθημα του αντίστοιχου τετραμήνου με μία πρόσθετη ανακεφαλαιωτική ωριαία γραπτή εξέταση .
     Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ( Π . Δ . Σ. )  Ενισχυτική Διδασκαλία
     Καθιερώνεται η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για μικρές ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες . Τα ευέλικτα αυτά προγράμματα διαμορφώνονται από τους καθηγητές κάθε Λυκείου σε 5 βασικά μαθήματα : Αρχαία Ελληνικά , Νέα Ελληνικά , Μαθηματικά , Φυσική και Χημεία . Τα τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης προσφέρονται μέσα στο σχολείο και είναι προαιρετικά για όσους μαθητές θέλουν να τα παρακολουθήσουν .

ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μ.Ο. ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ: 18
ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: 16
ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: [18+16]/2=17

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Γ.Μ.Ο. Β’ ΤΑΞΗΣ: 16,5
Γ.Μ.Ο. Γ’ ΤΑΞΗΣ: 17,3
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ: [{3Χ16,5}+{7Χ17,3}]/10=17.06

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:15
Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:17
Μ.Ο.:16
ΓΡΑΠΤΑ:11
ΔΙΑΦΟΡΑ 5 ΜΟΝΑΔΩΝ: {16-11}
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 3 ΒΑΘΜΩΝ
Μ.Ο. ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ:11+3=14

Α ΛΥΚΕΙΟΥ


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ {ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ} 8 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5/4 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ 3/4 ΩΡΕΣ
Α ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΩΡΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2 ΩΡΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΣΕΠ 0/1 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2/1 ΩΡΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΩΡΕΣ
ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  2 ΩΡΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΩΡΕΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ΩΡΕΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ

     Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη προετοιμασίας , εξοικείωσης και προσανατολισμού .
     Ο μαθητής εξοικειώνεται με το νέο τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης .
     Τα μαθήματα είναι ίδια για όλους . Υπάρχουν όμως , εκτός από τα Γενικά Μαθήματα , και τα Μαθήματα Επιλογής .    Ο  μαθητής επιλέγει ένα μάθημα επιλογής δύο (2) ωρών και , αν θέλει , μπορεί να επιλέξει και ένα δεύτερο .
     Ο μαθητής αξιολογείται στο τέλος κάθε 4μήνου. Η βαθμολογία του μαθητή της Α΄ Λυκείου δεν υπολογίζεται στο βαθμό του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου .
     Ένας μαθητής της Α΄ Λυκείου προάγεται στην Β΄ Λυκείου αν έχει : α) γενικό μέσο όρο σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 10 και β) μέσο όρο 10 στα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας : Αρχαία και Νέα Ελληνικά , Ιστορία , Μαθηματικά , Φυσική και Χημεία .
     Γραπτώς εξεταζόμενα είναι όλα τα μαθήματα πλην της Φυσικής Αγωγής , Αισθητικής Αγωγής , Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εφαρμογών Πληροφορικής .

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
     Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο διεξάγονται , υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη του Λυκείου , διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα : Ελληνικά (Αρχαία και Νέα ) , Μαθηματικά , Φυσική , Χημεία και Ξένες Γλώσσες .

Β ΄ Λυκείου

     Στην Β ΄ Λυκείου τα μαθήματα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες : Τα Γενικά μαθήματα που είναι κοινά για όλους και τα μαθήματα Κατευθύνσεων . Οι κατευθύνσεις είναι τρεις : Θεωρητική , θετική & Τεχνολογική . Οι κατευθύνσεις δεν αντιστοιχούν σε δέσμες . Μέσω των Κατευθύνσεων ο μαθητής εμβαθύνει τις γνώσεις του στο γνωστικό πεδίο που τον ενδιαφέρει περισσότερο και υποβοηθείται στις μετέπειτα επιλογές του . Κάθε κατεύθυνση έχει τρία υποχρεωτικά μαθήματα και έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής . Το διδακτικό έτος , όπως και στην Α΄ Λυκείου , χωρίζεται σε δύο τετράμηνα . Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο μαθητής αξιολογείται όπως και στην Α ΄ Λυκείου .
     Ένας μαθητής προάγεται από τη Β ΄Λυκείου στη Γ ΄Λυκείου αν έχει : α) γενικό μέσο όρο σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 10 , β) μέσο όρο 10 στα μαθήματα της Κατεύθυνσης , καθώς και στα ακόλουθα μαθήματα Γενικής Παιδείας : Αρχαία και Νέα Ελληνικά , Ιστορία , Μαθηματικά , Φυσική , Χημεία , Βιολογία , τα οποία νοούνται σαν ενιαίο σύνολο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ΩΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ {ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ} 6 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ {ΑΛΓΕΒΡΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ} 4 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 2 ΩΡΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ
Αρχαία κείμενα Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 2
Πολιτικήοργάνωση στην αρχαία Ελλάδα 2/1  Φυσική 2 Φυσική 2
Λατινικά 2/1  Χημεία Τεχνολογία επιστημών 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Περιβαλλοντικές επιστήμες, ευρωπαϊκή λογοτεχνία 2 Περιβαλλοντικές επιστήμες, ευρωπαϊκή λογοτεχνία 2 Περιβαλλοντικές επιστήμες 2
Ιστορία και κείμενα Ιστορία και κείμενα
Β’ Ξ. γλώσσα 2 Β΄Ξ. γλώσσα 2 Ευρωπαϊκή λογοτεχνία ιστορία και κείμενα 2
Αστρονομία και διαστημική 2 Στοιχεία αστρονομίας και διαστημικής 2 Β Ξ. γλώσσα 2
Σχέδιο [γραμμικό-ελεύθερο] 2 Σχέδιο 2
Εφαρμογές Υπολογιστής 2 Θέματα ιστορίας 2 Αστρονομία και διαστημική 2
Θέματα ιστορίας 2 Εφαρμογές υπολογιστών Διαχείριση φυσικών πόρων 2
    Σχέδιο 2
Ιστορία κοινωνικών επιστημών 2 Βιολογία 2 Χημεία 2

Γ ΄Λυκείου

     Στη Γ ΄Λυκείου τα μαθήματα , όπως και στην Β ΄ Λυκείου , χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : Τα Γενικά μαθήματα που είναι κοινά για όλους τους μαθητές και στα μαθήματα των τριών Κατευθύνσεων ( Θεωρητική , θετική , Τεχνολογική ) . Η Τεχνολογική Κατεύθυνση χωρίζεται σε δύο (2) κύκλους : Ο ένας , Τεχνολογίας και Παραγωγής και ο άλλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών . Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα . Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο μαθητής αξιολογείται όπως και στις προηγούμενες τάξεις . Ένας μαθητής απολύεται από την Γ ΄ Λυκείου αν έχει : α) γενικό μέσο όρο σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 10 και β) μέσο όρο 10 στα μαθήματα της κατεύθυνσης καθώς και στα ακόλουθα μαθήματα Γενική Παιδείας : Ελληνική Γραμματεία , Νεότερη Ελληνική Ιστορία , Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής , Φυσική και Βιολογία τα οποία νοούνται ως ένα ενιαίο σύνολο.

Επανάληψη εξετάσεων για την απόκτηση απολυτηρίου  του ενιαίου Λυκείου
     Οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου , οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με το Γενικό Βαθμό του Απολυτηρίου τους , έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη χορήγηση Απολυτηρίου και ότι προτίθενται να αποκτήσουν νέο Απολυτήριο κατά το επόμενο σχολικό έτος . Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται προσωρινό αποδεικτικό σπουδών , στο οποίο αναγράφεται ότι ισχύει για ένα μόνο έτος και παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τα τριτοβάθμια ιδρύματα .

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ΩΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ [ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ 6 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ [ΑΛΓΕΒΡΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ] 4 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ- ΧΗΜΕΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 2 ΩΡΕΣ

ΘΕΩΡΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Αρχαία Ελληνική Μαθηματικά 5 Μαθηματικά 4
Νεοελληνική λογοτεχνία 2 Φυσική 3 Χημεία-βιοχημεία 3
Λατινικά 2 Χημεία 2 Φυσική-Μηχανική 3
Ιστορία 2 Βιολογία 2 Τεχνολογίακαι ανάπτυξη 2
Αρχές φιλοσοφίας 2   Ηλεκτρολογία 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β’ Ξ. γλώσσα 2 Προβλήματα φιλοσοφίας 2 Β’ Ξ. γλώσσα
Οικονομική θεωρία 2 Β’ Ξ. γλώσσα 2 Γεωπονία - αγροτική ανάπτυξη
Κοινωνιολογία 2 Οικονομικής θεωρίας 2 Βιομηχανική παραγωγή και ενέργεια 2
Λογική θεωρία 2 Νεοελληνικής λογοτεχνίας 2 Οικονομική θεωρία 2
Εφαρμογές υπολογιστών 2 Στατιστική 2 Στατιστική 2
Ιστορία τηςτέχνης 2 Λογική θεωρία και πρακτική 2 Λογιστική 2
  Ιστορία τηςτέχνης Σχέδιο 2
  Εφαρμογές υπολογιστών 2 Εφαρμογές υπολογιστών 2
    Ιστορία τηςτέχνης

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μαθηματικά 4 Β’ Ξ. γλώσσα 2
Φυσική 3 Πολυμέσα-δίκτυα 2
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εφαρμογές λογισμικού 2
Τεχνολογία υπολογιστών- συστήματα 2 Οικονομική θεωρία 2
Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών 2 Στατιστική 2
  Λογιστική
  Εφαρμογές υπολογιστών 2
  Ιστορία τηςτέχνης 2
  Σχέδιο 2


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα της εφημερίδας