ΜΑΘΗΤΙΚΗ On Line
Η σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα με θέματα πανελλήνιας εμβέλειας

 Οι μαθητές που δήλωσαν το ενδιαφέρον τους για να εργαστούν στην εφημερίδα είναι πάνω απο 100. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να εκδίδουμε ημερήσια εφημερίδα. Δεν ξεχνούμε τον ρόλο μας, είμαστε Σχολείο και όχι εκδότες. Σαν εκπαιδευτικός, εκείνο που πιστεύω ότι αποκομίζουν οι μαθητές μας από αυτή την προσπάθεια είναι η κοινωνικότητα, η συνεργασία, η εκπαίδευση σε ομαδική εργασία, η διεύρυνση των γνώσεων και πολλά άλλα, γιατί "παιδεία δεν είναι μόνο η από έδρας διδασκαλία και ο βομβαρδισμός του εκπαιδευτικού με τη μέθοδο της γραμμικής διδασκαλίας".

Βαγγέλης Γκιμπερίτης Καθηγητής Πληροφορικής  6ου Γυμνασίου Σερρών.

Ο
χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές για την εφημερίδα αντιστοιχεί σε 2 περίπου ώρες κάθε μήνα και το τονίζουμε ιδιαίτερα γιατί ίσως κάποιος υποθέση ότι παραβλέπουν τις άλλες υποχρεώσεις τους..


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα της εφημερίδας